Problemlösning och multiplikation

Idag provade vi 27:an, en strategi för att arbeta med problemlösning i grupp. Barnen arbetade i grupper om tre där var och en hade ett uppdrag. Ettan hade i uppgift att läsa uppgiften högt, Tvåan hade i uppgift att hålla reda på gruppen poäng och Trean skrev ner gruppens förslag på lösning. När vi startade hade varje grupp 27 poäng som de kunde använda för att tjäna mer under arbetets gång. Alla uppgifter handlade om multiplikation och det var en väldigt spännande och roligt arbete som vi gärna prova igen.

3:ans tabell

Just nu har vi, i matematik, mest fokus på multiplikation och treans och fyrans tabell. Här visar vi lite av dagens arbete.

Mina ord – dina ord

Vi använder ofta olika former av samarbetsövningar i vår undervisning då eleverna får möjlighet att vara aktiva, lära av varandra och kommunicera. Vi kallar övningarna för strukturer. Idag provade vi strukturen Mina ord-dina ord när vi introducerade arbetsområdet Yrken förr och nu. Här visar vi hur det gick.

Frågerundan i matematik

Vi har provat övningen Frågerundan för att lösa matematiska problem. Då arbetar barnen i grupper om tre där den första eleven läser problemet högt, den andra presenterar ett förslag på lösning på sin whiteboardtavla och den tredje hjälper till att lösa problemet, om hjälp behövs. Den tredje eleven ansvar också för att ge positiv feedback till sin kompisar. Mycket uppskattat och ett stort engagemang!

Utflykt 5 oktober

Idag var det dags för ett nytt besök i härliga Rådsparken! Halva klassen besökte Nyboda, skolmuseet, och övriga lekte, busade och grillade i parken. Vi besökte alla trevliga djur också förstås, åsnorna, kaninerna, getterna och hönsen. En härlig dag!

Slöjd 4 oktober

Idag har våra slöjdgrupper bytt aktiviteter.  En ny grupp täljer, en annan slår knopar och den tredje övar att knyta skor och rosetter. Nu har alla elever provat allt, att dokumentera återstår till nästa vecka.

Läsläxa och Karusellen

Idag träffades läsgrupperna igen. Då brukar vi lyssna på varandras läsning och samtala om det vi läst hemma sedan sist. Idag provade vi strukturen Karusellen istället. Då fick barnen arbeta i par med att skriva meningar till utvalda bilder ur boken de läst. Det fanns tre bilder ur varje bok att skriva till, en från början av avsnittet de läst, en från mitten och en från slutet. När alla par skrivit en mening till samtliga bilder hade vi fått en väldigt bra sammanfattning av det lästa. Dessutom fick alla träna att formulera och skriva meningar samt att samarbeta. Det här provar vi gärna igen!

Höstdikter

Här presenterar vi stolt, ljusröda gruppens fina och väldigt dekorativa höstdikter.

Dagens mattelektion

Idag har vi börjat lära oss mer om division. Vi ska i första hand lära oss att dela med 2, 3, 4 och 5 och idag övade vi att dela med 2. Vi övade gemensamt och använde oss av strukturen Fråga, fråga, byt  och så arbetade vi avsnittet Delfingänget i Edimia. Fullt fokus och stort engagemang!

Parläsning

Vi har börjat använda oss av parläsning för att öva läsning. Det är precis som det låter, man läser tillsammans med en kompis. Båda väljer en bok de är intresserade av, svarar på frågor kring texten och turas sedan om att läsa högt för varandra. Att läsa högt är en suverän metod för att öva och förbättra sin avkodning och bli en säkrare och snabbare läsare.

Senaste kommentarer